Synpunkter sammanställs

Alla synpunkter på planen har inkommit från de som är berörda av planen. Nu ska kommunen sammanställa synpunkterna och kommentera svaren.