Möte med kommuninvånarna

Ale kommun och Stenkils representanter träffar kommuninvånarna för en öppen diskussion avseende planen. Vi får många intressanta och nyttiga kommentarer från mötesdeltagarna.