Ny tidsplan

Möte med verksamhetschefen för plan och bygg, Magnus Blombergsson, och hans medarbetare. En ny tidsplan läggs fram med målsättningen att beslut av granskning av planen ska ske under fjärde kvartalet 2017 och att beslut om antagande ska tas under första kvartalet 2018. Anledningen till att planen förskjuts är de tidigare noteringarna om att det kan finnas hasselsnok, en ovanlig och fridlyst orm, i området kring Lodingebäcken. Inventering av ev. hasselsnoksbestånd ska ske under april och september 2017. Även andra kompletteringar ska utföras under våren.