Om ni behöver bil, så räcker det med en


Hela tanken med Stenkil är att det ska ligga naturligt nära. Och det gäller i högsta grad kommunikationerna till och från området. Redan idag kan man gå eller cykla till pendelstationen i Nödinge. När väl Stenkil börjar bebyggas är tanken att bussförbindelsen ska utökas så att alla i bostadsområdet kan ta bussen till och från tågstationen.

Det tar faktiskt bara 17 minuter med tåg från Nödinge till Göteborgs Central. Kom ihåg det!kommunikationer_400