Varför namnet Stenkil?

I Nödinge vandrar man verkligen runt på historisk mark. Arkeologiska undersökningar av Nödinge kyrka visar lämningar av barkgravar från 1000-talet. Det sägs vara kung Inge Stenkilsson som byggde den första stenkyrkan i Nödinge. Kung Inge regerade från 1079 fram till sin död runt 1110.

Det finns en rad upptecknade legender om Inge Stenkilsson. En av dem berättar om när Kung Inge och hans drottning Helena flydde från Bohuslän, med danskarna hack i häl. Men kungen och drottningen lyckades komma över älven in på svenskt område. Då sa kungen ”Nu är det ingen nöd längre”. Och så kom platsen att kallas Nödinge.

Med tiden lät Kung Inge bygga Nödinge kyrka, länge den västligaste kyrkan i Sveariket. Kyrkan tycks ha haft en särställning som votivkyrka för framförallt sjöfarande – hit offrade svearna gåvor av alla de slag innan de gav sig ut på sina långa sjöresor.


Stenkil-kyrka-illustration_475_2