Inlägg av admin

Ny tidsplan

Möte med verksamhetschefen för plan och bygg, Magnus Blombergsson, och hans medarbetare. En ny tidsplan läggs fram med målsättningen att beslut av granskning av planen ska ske under fjärde kvartalet 2017 och att beslut om antagande ska tas under första kvartalet 2018. Anledningen till att planen förskjuts är de tidigare noteringarna om att det kan […]

Handlingar på samråd

Efter många års utredningar kring bl. a. geoteknik, naturskydd, arkeologi, vägbuller, dagvatten, miljöpåverkan och erosionsrisker beslutar kommunstyrelsen i Ale att skicka handlingarna på samråd till alla som är berörda av planen. Berörda parter är exempelvis Länsstyrelsen, sakägare, förvaltningar inom kommunen, myndigheter, föreningar, grannar och angränsande kommuner.