Handlingar på samråd

Efter många års utredningar kring bl. a. geoteknik, naturskydd, arkeologi, vägbuller, dagvatten, miljöpåverkan och erosionsrisker beslutar kommunstyrelsen i Ale att skicka handlingarna på samråd till alla som är berörda av planen. Berörda parter är exempelvis Länsstyrelsen, sakägare, förvaltningar inom kommunen, myndigheter, föreningar, grannar och angränsande kommuner.

Videopresentation